Wczytuję stronę...
Admika Zarządzanie Nieruchomościami Wrocław
Admika Zarządzanie Nieruchmościami we Wrocławiu

Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości we Wrocławiu?

Poznaj nas!

logo

Jako licencjonowany Zarządca Nieruchomości z Wrocławia potrafimy zarządzać nieruchomościami kompleksowo

Admika to nowoczesny Zarządca Nieruchomości z Wrocławia. Troszczymy się o Twoją nieruchomość, otaczając ją wszechstronną opieką. Dbamy o sprawy formalne i finansowe, zapewniamy serwis techniczny i porządkowy, optymalizujemy wydatki, realizujemy remonty i modernizacje. Po prostu – jako Zarządca jesteśmy obecni na Twojej nieruchomości!

Admika - model zarządzanej nieruchomości
administracja nieruchomością

Administrowanie nieruchomością

Sprawy formalne, umowy,
dokumenty, projekty

obsługa finansowo-księgowa nieruchomości

Obsługa
finansowo-księgowa

Rozliczenia, zarządzanie finansami, realizacja płatności

obsługa techniczna i konserwacja nieruchomości

Obsługa techniczna i konserwacja

Kontrole techniczne, przeglądy, remonty, bieżące konserwacje

utrzymanie czystości i zieleni na nieruchomości

Utrzymanie czystości
i pielęgnacja zieleni

Dbanie o czystość,
pielęgnacja zieleni,

zarządzanie poprawiające komfort i jakość życia

Poprawa jakości
i komfortu życia

Modernizacje, innowacje, inwestycje, oszczędności

zarządzanie przez obecność na nieruchomości

Obecność na nieruchomości

Doglądanie nieruchomości
i stała opieka

Zobacz, co możemy robić dla Ciebie jako Twój Zarządca Nieruchomości

Bieżące zarządzanie, administrowanie i eksploatacja nieruchomości wspólnej

 • Protokolarne przejęcie nieruchomości.
 • Weryfikacja stanu prawnego i formalnego nieruchomości.
 • Prowadzenie wykazu Właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej oraz aktualizacja.
 • Prowadzenie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej niezbędnej korespondencji zewnętrznej.
 • Udzielenie każdemu Właścicielowi lokalu pełnych informacji w sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wraz z dostarczaniem niezbędnej korespondencji.
 • Sporządzanie kwartalnych sprawozdań finansowych.
 • Opracowywanie kwartalnych informacji o stanie zaległości w zakresie wnoszenia opłat na rzecz Wspólnoty.
 • Przygotowanie i zwoływanie zebrań Wspólnoty, prowadzenie dokumentacji uchwał i protokołów, uczestnictwo w rocznym zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Reprezentowanie Wspólnoty wobec organów administracji państwowej i samorządowej, utrzymywanie bieżących kontaktów z miejscowymi jednostkami Straży Pożarnej, Miejskiej oraz Policji.
 • Reprezentowanie Wspólnoty w relacjach pomiędzy Właścicielami (oprócz spraw, w których niezbędne jest uzyskanie pełnomocnictwa).
 • Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości, sugerowanie działań optymalizacyjnych i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości.
 • Dochodzenie w imieniu Wspólnoty od dewelopera, innych podmiotów bądź ich następców prawnych roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi związanej z obiektami budowlanymi na terenie nieruchomości wspólnej oraz świadczeniami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie Wspólnoty, z wykluczeniem reprezentacji Wspólnoty w ramach postępowania sądowego.
 • Przechowywanie, zabezpieczenie, archiwizowanie dokumentów dotyczących nieruchomości.

Obsługa finansowo-księgowa nieruchomości

 • Prowadzenie księgowania kosztów i przychodów nieruchomości w zakresie ustalonym w umowie o administrowanie.
 • Obsługa rachunku bankowego, dokonywanie rozliczeń poprzez odrębne rachunki (podstawowego i funduszu remontowego).
 • Analiza i zarządzanie finansami nieruchomości.
 • Realizacja płatności - zobowiązań Wspólnoty wobec kontrahentów i innych podmiotów.
 • Rozliczanie właścicieli lokali z tytułu dostawy mediów wraz z dokonaniem odczytów urządzeń pomiarowych (w okresach rozliczeniowych, ustalonych przez Wspólnotę).
 • Przygotowywanie projektów planu gospodarczego, w tym również planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego.
 • Sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego wraz z dokładnym określeniem przeznaczenia środków na poszczególne usługi.
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty.
 • Nadzór nad windykacją należności z kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej od Właścicieli oraz z tytułu ewentualnych pożytków i innych przychodów z nieruchomości.
 • Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń dotyczących dodatków mieszkaniowych i koniecznych przy sprzedaży lokalu.
 • Sporządzanie sprawozdań i składanie obowiązujących deklaracji rocznych Wspólnoty do Urzędu Skarbowego.

Obsługa techniczna zarządzanej nieruchomości

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 • Zapewnienie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne w zakresie odrębnych zleceń i umów. Nadzór nad realizacją tych umów.
 • Przygotowywanie i analizowanie umów związanych z dostawą mediów i innych usług stałych.
 • Nadzór nad realizacją umów serwisowych, w tym: utrzymania czystości, prac konserwacyjnych i innych.
 • Nadzór nad usuwaniem awarii i jej skutków.
 • Kontrola utrzymania w należytym stanie pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali.
 • Sporządzanie planów remontowych w oparciu o krótkoterminowe i długoterminowe potrzeby techniczne nieruchomości.
 • Przygotowywanie procedury przetargowej na wykonanie robót remontowych, zbieranie ofert i negocjowanie warunków dotyczących umów o roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie.

Obsługa prawna nieruchomości i ubezpieczenia

 • Opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów.
 • Przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty (regulaminy, statuty).
 • Zlecanie na podstawie uchwały i na koszt Wspólnoty windykacji opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i komorniczym.
 • Reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 • Przygotowywanie optymalnych ofert ubezpieczeniowych majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej.
 • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przy likwidacji szkód.
Kliknij tutaj i poproś o ofertę dla Twojej Wspólnoty

Doświadczenie osób tworzących Admikę
jako Zarządcy Nieruchomości

16
lat
doświadczenia
30
Wspólnot
Mieszkaniowych
180 godzin

dodatkowych kursów i szkoleń
50
zarządzanych
budynków
2 200
rozliczonych
lokali
7 000
rozliczonych
urządzeń

Naszą misją jest efektywne zarządzanie nieruchomościami, poprawiające jakość życia i komfort ich mieszkańców.

TO NIE FIRMA ZARZĄDZA NIERUCHOMOŚCIĄ,
A OSOBY, KTÓRE JĄ TWORZĄ

Magda Prokopska – rocznik ‘84, od zawsze ciekawa świata i ludzi - skończyła studia socjologiczne, ale powołanie znalazła w nieruchomościach. Rynek poznawała w branży kredytowej i deweloperskiej, finalnie – w 2012 roku związała się z zarządzaniem nieruchomościami, doskonale wykorzystując przy tym zdobywaną wcześniej wiedzę. Skupiona na zagadnieniach technicznych, budowaniu dobrych relacji, rozwiązywaniu konfliktów i wykorzystaniu miękkich kompetencji w pracy zarządcy.
Pochłania książki, lubi rozmawiać z ludźmi. Gór-fanka, mama Rafała, od kilku lat szczęśliwa żona, aktualnie realizują we trójkę projekt Korona Gór Polski.
Agnieszka Haik – ukończyła Politechnikę Wrocławską na Wydziale Chemicznym, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemii. Współtwórca dwóch wynalazków z zakresu chemii organicznej, zgłoszonych i opatentowanych w Urzędzie Patentowym RP. Ostatecznie zmieniła obszar zainteresowań, gdyż zrodziła się pasja do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości. Zdobycie państwowej licencji zawodowej, rozmaite kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe na kierunku nieruchomości komercyjnych tylko to potwierdzają.
Bardzo dobry analityk, logistyk i organizator pracy. W życiu codziennym mama Jakuba i szczęśliwa żona. Wspólnie zwiedzają zakamarki Polski - najlepiej na dwóch kółkach.

Nasze referencje

Admika powstała na bazie naszej współpracy, posiadanego doświadczenia oraz uważnej obserwacji. Różne punkty widzenia i odmienne osobowości, jednoczesne uzupełnianie się w wielu obszarach, a przy tym spójna wizja – innego niż powszechny – standardu zarządzania, doprowadziły nas do miejsca, w którym teraz jesteśmy.

Pokazujemy, że dobre i skuteczne zarządzanie nieruchomością jest możliwe
i my wiemy jak to robić.

Admika Zarządzanie Nieruchomościami

Dlaczego warto z nami pracować?

Przemawiają za nami

 • państwowa licencja Zarządcy Nieruchomości,
 • kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
 • czytelność i jawność rozliczeń finansowych,
 • efektywne zarządzanie finansami,
 • oszczędność czasu i kosztów,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętności negocjacyjne oraz mediacyjne i wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów,
 • znajomość rynku dostawców i kontrahentów,
 • elastyczność w działaniu,
 • młodość, pasja i profesjonalizm,
 • jakość zarządzania, a nie ilość wspólnot mieszkaniowych.

Korzyści ze współpracy z nami

 • optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości,
 • preferencyjne warunki usług i umów z kontrahentami,
 • przejrzyste rozliczenia, czytelne dokumenty,
 • pełnowymiarowa obsługa finansowa: rachunki, windykacja, lokaty,
 • kompleksowe ubezpieczenie nieruchomości,
 • obsługa techniczna 24/7,
 • dostępność Zarządcy Nieruchomości, całodobowy numer alarmowy,
 • obsługa nieruchomości on-line, e-kartoteka.

Jako licencjonowany Zarządca Nieruchomości działamy efektywnie, z pasją i zaangażowaniem – do osiągnięcia celu. Cechuje nas energia i optymizm. Patrzymy na potrzeby mieszkańców i potrzeby ich otoczenia. Działamy nieszablonowo, szukamy skutecznych rozwiązań, które mogą wykraczać poza utarte schematy.

Zawsze odpowiadamy na maile i telefony!

Słuchamy mieszkańców
odpowiadamy na pytania
Doradzamy, poszukujemy rozwiązań
Monitorujemy, serwisujemy, naprawiamy
Znajdujemy najlepszych kontrahentów

Potrzebujesz więcej informacji, porady albo mediacji?
Zadzwoń lub wyślij wiadomość.

Admika Sp. z o.o.
Zarządzanie Nieruchomościami Wrocław
ul. R. Wagnera 7a, 52-129 Wrocław
tel. 71 333 36 69, tel. 516 950 861, 516 950 168 | email: biuro@admika.pl