Wczytuję stronę...
Admika Zarządzanie Nieruchomościami Wrocław
Admika Zarządzanie Nieruchmościami we Wrocławiu

Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości we Wrocławiu?

Poznaj nas!

logo

Jako licencjonowany Zarządca Nieruchomości z Wrocławia potrafimy zarządzać nieruchomościami kompleksowo

Admika to nowoczesny Zarządca Nieruchomości z Wrocławia. Troszczymy się o Twoją nieruchomość, otaczając ją wszechstronną opieką. Dbamy o sprawy formalne i finansowe, zapewniamy serwis techniczny i porządkowy, optymalizujemy wydatki, realizujemy remonty i modernizacje. Po prostu – jako Zarządca jesteśmy obecni na Twojej nieruchomości!

Admika - model zarządzanej nieruchomości
administracja nieruchomością

Administrowanie nieruchomością

Sprawy formalne, umowy,
dokumenty, projekty

obsługa finansowo-księgowa nieruchomości

Obsługa finansowo-księgowa

Rozliczenia, zarządzanie finansami,
realizacja płatności

obsługa techniczna i konserwacja nieruchomości

Obsługa techniczna i konserwacja

Kontrole techniczne, przeglądy, remonty,
bieżące konserwacje

utrzymanie czystości i zieleni na nieruchomości

Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni

Dbanie o czystość,
pielęgnacja zieleni,

zarządzanie poprawiające komfort i jakość życia

Poprawa jakości i komfortu życia

Modernizacje, innowacje, inwestycje, oszczędności

zarządzanie przez obecność na nieruchomości

Obecność na nieruchomości

Doglądanie nieruchomości
i stała opieka

Zobacz, co możemy robić dla Ciebie jako Twój Zarządca Nieruchomości

Bieżące zarządzanie, administrowanie i eksploatacja nieruchomości wspólnej

 • Protokolarne przejęcie nieruchomości.
 • Weryfikacja stanu prawnego i formalnego nieruchomości.
 • Prowadzenie wykazu Właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej oraz aktualizacja.
 • Prowadzenie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej niezbędnej korespondencji zewnętrznej.
 • Udzielenie każdemu Właścicielowi lokalu pełnych informacji w sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wraz z dostarczaniem niezbędnej korespondencji.
 • Sporządzanie kwartalnych sprawozdań finansowych.
 • Opracowywanie kwartalnych informacji o stanie zaległości w zakresie wnoszenia opłat na rzecz Wspólnoty.
 • Przygotowanie i zwoływanie zebrań Wspólnoty, prowadzenie dokumentacji uchwał i protokołów, uczestnictwo w rocznym zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Reprezentowanie Wspólnoty wobec organów administracji państwowej i samorządowej, utrzymywanie bieżących kontaktów z miejscowymi jednostkami Straży Pożarnej, Miejskiej oraz Policji.
 • Reprezentowanie Wspólnoty w relacjach pomiędzy Właścicielami (oprócz spraw, w których niezbędne jest uzyskanie pełnomocnictwa).
 • Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości, sugerowanie działań optymalizacyjnych i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości.
 • Dochodzenie w imieniu Wspólnoty od dewelopera, innych podmiotów bądź ich następców prawnych roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi związanej z obiektami budowlanymi na terenie nieruchomości wspólnej oraz świadczeniami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie Wspólnoty, z wykluczeniem reprezentacji Wspólnoty w ramach postępowania sądowego.
 • Przechowywanie, zabezpieczenie, archiwizowanie dokumentów dotyczących nieruchomości.

Obsługa finansowo-księgowa nieruchomości

 • Prowadzenie księgowania kosztów i przychodów nieruchomości w zakresie ustalonym w umowie o administrowanie.
 • Obsługa rachunku bankowego, dokonywanie rozliczeń poprzez odrębne rachunki (podstawowego i funduszu remontowego).
 • Analiza i zarządzanie finansami nieruchomości.
 • Realizacja płatności - zobowiązań Wspólnoty wobec kontrahentów i innych podmiotów.
 • Rozliczanie właścicieli lokali z tytułu dostawy mediów wraz z dokonaniem odczytów urządzeń pomiarowych (w okresach rozliczeniowych, ustalonych przez Wspólnotę).
 • Przygotowywanie projektów planu gospodarczego, w tym również planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego.
 • Sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego wraz z dokładnym określeniem przeznaczenia środków na poszczególne usługi.
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty.
 • Nadzór nad windykacją należności z kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej od Właścicieli oraz z tytułu ewentualnych pożytków i innych przychodów z nieruchomości.
 • Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń dotyczących dodatków mieszkaniowych i koniecznych przy sprzedaży lokalu.
 • Sporządzanie sprawozdań i składanie obowiązujących deklaracji rocznych Wspólnoty do Urzędu Skarbowego.

Obsługa techniczna zarządzanej nieruchomości

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 • Zapewnienie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne w zakresie odrębnych zleceń i umów. Nadzór nad realizacją tych umów.
 • Przygotowywanie i analizowanie umów związanych z dostawą mediów i innych usług stałych.
 • Nadzór nad realizacją umów serwisowych, w tym: utrzymania czystości, prac konserwacyjnych i innych.
 • Nadzór nad usuwaniem awarii i jej skutków.
 • Kontrola utrzymania w należytym stanie pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali.
 • Sporządzanie planów remontowych w oparciu o krótkoterminowe i długoterminowe potrzeby techniczne nieruchomości.
 • Przygotowywanie procedury przetargowej na wykonanie robót remontowych, zbieranie ofert i negocjowanie warunków dotyczących umów o roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie.

Obsługa prawna nieruchomości i ubezpieczenia

 • Opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów.
 • Przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty (regulaminy, statuty).
 • Zlecanie na podstawie uchwały i na koszt Wspólnoty windykacji opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i komorniczym.
 • Reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 • Przygotowywanie optymalnych ofert ubezpieczeniowych majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej.
 • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przy likwidacji szkód.
Kliknij tutaj i poproś o ofertę dla Twojej Wspólnoty

Nasze doświadczenie
Zarządcy Nieruchomości

15
lat
doświadczenia
30
Wspólnot
Mieszkaniowych
180 godzin

dodatkowych kursów i szkoleń
50
zarządzanych
budynków
2 200
rozliczonych
lokali
7 000
rozliczonych
urządzeń

Naszą misją jest efektywne zarządzanie nieruchomościami, poprawiające jakość życia i komfort ich mieszkańców.

TO NIE FIRMA ZARZĄDZA NIERUCHOMOŚCIĄ,
A OSOBY, KTÓRE JĄ TWORZĄ

Magda Prokopska – rocznik ‘84, od zawsze ciekawa świata i ludzi - skończyła studia socjologiczne, ale powołanie znalazła w nieruchomościach. Rynek poznawała w branży kredytowej i deweloperskiej, finalnie – w 2012 roku związała się z zarządzaniem nieruchomościami, doskonale wykorzystując przy tym zdobywaną wcześniej wiedzę. Skupiona na zagadnieniach technicznych, budowaniu dobrych relacji, rozwiązywaniu konfliktów i wykorzystaniu miękkich kompetencji w pracy zarządcy.
Pochłania książki, lubi rozmawiać z ludźmi. Gór-fanka, mama Rafała, od kilku lat szczęśliwa żona, aktualnie realizują we trójkę projekt Korona Gór Polski.
Agnieszka Haik – ukończyła Politechnikę Wrocławską na Wydziale Chemicznym, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemii. Współtwórca dwóch wynalazków z zakresu chemii organicznej, zgłoszonych i opatentowanych w Urzędzie Patentowym RP. Ostatecznie zmieniła obszar zainteresowań, gdyż zrodziła się pasja do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości. Zdobycie państwowej licencji zawodowej, rozmaite kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe na kierunku nieruchomości komercyjnych tylko to potwierdzają.
Bardzo dobry analityk, logistyk i organizator pracy. W życiu codziennym mama Jakuba i szczęśliwa żona. Wspólnie zwiedzają zakamarki Polski - najlepiej na dwóch kółkach.

Nasze referencje

Admika powstała na bazie naszej współpracy, posiadanego doświadczenia oraz uważnej obserwacji. Różne punkty widzenia i odmienne osobowości, jednoczesne uzupełnianie się w wielu obszarach, a przy tym spójna wizja – innego niż powszechny – standardu zarządzania, doprowadziły nas do miejsca, w którym teraz jesteśmy.

Pokazujemy, że dobre i skuteczne zarządzanie nieruchomością jest możliwe
i my wiemy jak to robić.

Admika Zarządzanie Nieruchomościami

Dlaczego warto z nami pracować?

Przemawiają za nami

 • państwowa licencja Zarządcy Nieruchomości,
 • kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
 • czytelność i jawność rozliczeń finansowych,
 • efektywne zarządzanie finansami,
 • oszczędność czasu i kosztów,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętności negocjacyjne oraz mediacyjne i wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów,
 • znajomość rynku dostawców i kontrahentów,
 • elastyczność w działaniu,
 • młodość, pasja i profesjonalizm,
 • jakość zarządzania, a nie ilość wspólnot mieszkaniowych.

Korzyści ze współpracy z nami

 • optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości,
 • preferencyjne warunki usług i umów z kontrahentami,
 • przejrzyste rozliczenia, czytelne dokumenty,
 • pełnowymiarowa obsługa finansowa: rachunki, windykacja, lokaty,
 • kompleksowe ubezpieczenie nieruchomości,
 • obsługa techniczna 24/7,
 • dostępność Zarządcy Nieruchomości, całodobowy numer alarmowy,
 • obsługa nieruchomości on-line, e-kartoteka.

Jako licencjonowany Zarządca Nieruchomości działamy efektywnie, z pasją i zaangażowaniem – do osiągnięcia celu. Cechuje nas energia i optymizm. Patrzymy na potrzeby mieszkańców i potrzeby ich otoczenia. Działamy nieszablonowo, szukamy skutecznych rozwiązań, które mogą wykraczać poza utarte schematy.

Zawsze odpowiadamy na maile i telefony!

Słuchamy mieszkańców
odpowiadamy na pytania
Doradzamy, poszukujemy rozwiązań
Monitorujemy, serwisujemy, naprawiamy
Znajdujemy najlepszych kontrahentów

Potrzebujesz więcej informacji, porady albo mediacji?
Zadzwoń lub wyślij wiadomość.

Admika s.c.
Zarządzanie Nieruchomościami Wrocław
ul. Weigla 8/6, 53-114 Wrocław
tel. 516 950 168 | email: biuro@admika.pl