Wczytuję stronę...
Admika Zarządca Nieruchomości dla Deweloperów
Admika Zarządzanie Nieruchmościami we Wrocławiu

Jesteś deweloperem i szukasz dobrego zarządcy nieruchomości?

Poznaj nas!

Admika Zarządzanie Nieruchomościami

JAKO ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI WSPIERAMY DEWELOPERA NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI

Admika to nowoczesny Zarządca Nieruchomości z Wrocławia. Budujemy dobre relacje i dbamy o promocję Państwa inwestycji. Ułatwiamy przekazanie jej nowym właścicielom, a także pomagamy im przejść przez etap adaptacji. Zapewniamy sprawną komunikację z Klientami i dbamy o Państwa wizerunek.

service-bg
przygotowanie inwestycji

Przygotowanie inwestycji

Stan prawny, umowy,
współpraca

utrzymanie nieruchomości

Utrzymanie nieruchomości

Administrowanie, analiza kosztów, umowy, rozliczenia, dbanie o czystość i pielęgnacja zieleni

dokumentacja i odbiory lokali na nieruchomości

Dokumentacja i odbiory

Przejęcie dokumentacji, udział w odbiorach, obsługa usterek

obsługa techniczna nieruchomości

Obsługa techniczna

Obowiązkowe kontrole, przeglądy, serwisy, konserwacja

wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa

Działania formalne, utworzenie wspólnoty, procedury prawne

zarządzanie przez obecność na nieruchomości

Obecność na nieruchomości

Dostępność dla klientów, dewelopera, generalnego wykonawcy i podwykonawców

Pracując z nami otrzymujecie Państwo

Wsparcie merytoryczne i praktyczne na etapie projektowania i realizacji inwestycji
Organizację i przygotowanie nieruchomości do samodzielnego funkcjonowania jako Wspólnota Mieszkaniowa
Całościową obsługę nieruchomości
Efektywną współpracę, solidne umowy
Współpracę w procesie przekazania lokali i części wspólnych nieruchomości
Dopilnowanie utrzymania gwarancji, serwisy i wymagane przeglądy techniczne w obrębie nieruchomości
Kompleksowe ubezpieczenie nieruchomości
Sprawną komunikację na poziomie
KLIENT – DEWELOPER – ZARZĄDCA

Lista naszych usług

Współpraca z Deweloperem na etapie przygotowania inwestycji, projektowania i realizacji

 • Weryfikacja i analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości pod kątem przyszłego procesu sprzedaży lokali i zarządzania Wspólnotą,
 • Współpraca z projektantem w zakresie podatności eksploatacyjnej inwestycji,
 • Współpraca z projektantem w zakresie funkcjonalności i ergonomii przyjętych rozwiązań,
 • Współpraca w przygotowaniu bądź uzyskanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia procesu sprzedaży lokali na odrębną własność,
 • Współpraca w prawidłowym (zgodnym z ustawą) określeniu powierzchni lokali i powierzchni pomieszczeń przynależnych,
 • Współpraca w prawidłowym (zgodnym z ustawą) obliczeniu udziałów w nieruchomości wspólnej,
 • Przygotowanie, przy udziale notariusza, projektu umowy deweloperskiej i umowy sprzedaży lokali na odrębną własność wraz z niezbędnymi załącznikami.

Przejęcie nieruchomości od Generalnego Wykonawcy

 • Czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości oraz przeglądach,
 • Przejęcie i przechowywanie dokumentacji nieruchomości,
 • Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy Deweloperem, firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości,
 • Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości,
 • Analiza, doradztwo i opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości,
 • Podejmowanie działań interwencyjnych przy zgłoszeniach usterek budowlanych w oparciu o przyjęte procedury (ustalone z deweloperem),
 • Analiza kosztów administrowania w czasie rozruchu projektu i opracowanie planu działań optymalizacyjnych,
 • Optymalizacja kosztów za media i inne usługi, w tym negocjowanie umów z dostawcami.

Administrowanie w imieniu i na rzecz Dewelopera

 • Przygotowanie dla Dewelopera modelu zarządzania nieruchomością,
 • Czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości oraz przeglądach,
 • Założenie i prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,
 • Monitorowanie pracy usługodawców związanych z funkcjonowaniem nieruchomości,
 • Kontrola czystości i utrzymywanie w należytym stanie części wspólnych, pomieszczeń i terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
 • Kontrola pracy firm odpowiedzialnych za konserwację urządzeń technicznych,
 • Podejmowanie działań interwencyjnych związanych z usuwaniem awarii na częściach wspólnych i ich skutków,
 • Wizytacje nieruchomości według potrzeb,
 • Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych,
 • Wyszukiwanie firm świadczących usługi oraz negocjowanie cen i warunków umów,
 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wad i usterek w częściach wspólnych oraz przekazywanie ich Deweloperowi/ Wykonawcy,
 • Nadzór nad procesem zgłaszania i usuwania usterek/wad,
 • Monitoring terminowego usuwania usterek przez wykonawców,
 • Nadzór nad prawidłowością umów zawieranych w imieniu Dewelopera,
 • Rozliczenie użytkowników lokali mediów (cw, zw, co) za okres od dnia protokolarnego przejęcia lokalu do dnia powstania Wspólnoty Mieszkaniowej i przekazanie danych Deweloperowi,
 • Opisywanie, weryfikacja faktur dotyczących nieruchomości i przekazywanie ich do siedziby Zleceniodawcy,
 • Ubezpieczanie nieruchomości wspólnej.

Przygotowanie nieruchomości do zarządzania – Wspólnota Mieszkaniowa

 • Wykonanie czynności rejestracyjnych (uzyskanie numeru REGON, NIP),
 • Założenie i prowadzenie kont bankowych Wspólnoty,
 • Opracowanie uchwał dotyczących:
  • wyboru nazwy Wspólnoty,
  • określenia siedziby Wspólnoty,
  • wyboru Zarządu,
 • Opracowanie stosownych pełnomocnictw.

Zarządzanie nieruchomością wspólną

 • Zarządzanie nieruchomością wspólną na zasadach opisanych w ustawie o własności lokali,
 • Prowadzenie księgowości Wspólnoty i rozliczeń jej członków,
 • Negocjowanie i zawieranie w imieniu Wspólnoty umów o świadczenie usług niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji nieruchomości wspólnej – dostosowanie do potrzeb i wyposażenia nieruchomości,
 • Osobisty nadzór nad prawidłową realizacją ww. umów,
 • Prowadzenie dokumentacji nieruchomości, w tym dokumentacji wynikającej z przepisów prawa budowlanego,
 • Organizowanie przeglądów nieruchomości wynikających z przepisów prawa budowlanego i innych przepisów szczególnych,
 • Organizowanie zebrań Wspólnoty i przygotowanie ich dokumentacji, a w szczególności:
  • projektów uchwał,
  • planu gospodarczego,
  • rozliczeń,
  • analiz i propozycji inwestycyjnych,
 • Reprezentowanie Wspólnoty przeciw jej członkom zalegającym z opłatami na rzecz Wspólnoty w zakresie prawem przewidzianym,
 • Reprezentowanie Wspólnoty wobec organów administracji państwowej i samorządowej,
 • Współpracę z adwokatem, radcą prawnym, notariuszem w zakresie spraw wymagających pomocy ww. osób,
 • Wykonywanie wszelkich innych czynności na rzecz Wspólnoty, nakazanych zarządcy przepisami prawa ogólnie obowiązującego,
 • Wykonywanie innych czynności spełniających oczekiwania Wspólnoty, a nie objętych powyższym wykazem - do ustalenia w drodze negocjacji z Zarządem.
Skontaktuj się z nami – przygotujemy ofertę

Naszym celem jest efektywne zarządzanie nieruchomościami, oparte na budowaniu dobrych relacji między Klientami a Deweloperem.

Dlaczego warto z nami pracować?

Przemawiają za nami

 • wieloletnie doświadczenie we współpracy z deweloperem,
 • znajomość procesów odbiorowych, adaptacyjnych, zgłoszeń usterkowych i gwarancyjnych,
 • efektywne zarządzanie finansami,
 • oszczędność czasu i kosztów,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętności negocjacyjne oraz mediacyjne i wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów,
 • dbałość o powierzone mienie i szybkie działanie w stanach awaryjnych,
 • elastyczność w działaniu,
 • młodość, pasja i profesjonalizm,
 • państwowa licencja Zarządcy Nieruchomości,
 • obecność na nieruchomości.

Korzyści ze współpracy z nami

 • optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości,
 • wsparcie merytoryczne i praktyczne na wszystkichetapach inwestycji,
 • współpraca w procesie przekazania lokali   części wspólnych nieruchomości
 • organizacja i przygotowanie nieruchomości do samodzielnego funkcjonowania jako Wspólnota Mieszkaniowa
 • preferencyjne warunki usług i umów z kontrahentami,
 • dopilnowanie utrzymania gwarancji: serwisy, przeglądy,
 • kompleksowe ubezpiecznie nieruchomości,
 • obsługa techniczna 24/7 i całodobowy numer alarmowy.

Doskonale rozumiemy, jak ważne jest wsparcie dewelopera w procesie przekazywania mieszkań, adaptacji budynku, utrzymania gwarancji, zgłoszeń usterek i organizacji spraw formalno-prawnych, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej.

ZADOWOLENI MIESZKAŃCY TO DOBRE OPINIE O DEWELOPERZE

Słuchamy mieszkańców
odpowiadamy na pytania
Doradzamy, mediujemy, poszukujemy rozwiązań
Monitorujemy, serwisujemy, dbamy
Wspieramy cały proces inwestycyjny

Admika Sp. z o.o.
Zarządzanie Nieruchomościami Wrocław
ul. R. Wagnera 7a, 52-129 Wrocław
tel. 71 333 36 69, tel. 516 950 861, 516 950 168 | email: biuro@admika.pl